Uncategorized

TULA: Linlangin

Ipakita mo... ang mukhang nabahiran ng sigwa at pandayin ang panahon, nang sa kuta'y maititigib ang tuwa't ang giliw ay maipadama. Ipadama mo... ang rurok na ninanais at pagkatapos ay iyong maipipinid ang pintong kukupkop, sa panambitang pilit iparirinig. Iparinig mo... ang tinig na sa aki'y hahaplos at waring walang hanggang maibabayubay ang mga alaalang… Continue reading TULA: Linlangin

Book Reviews

The Astonishing Color of After by Emily X.R. Pan

This book is quite difficult to review.¬† There was so much that I can't seem to wrap my mind around what I want to talk about.¬†Black. Gray. White. Red. Colors that bleed and blot each other. A beautiful chaos. Following her mother's suicide, Leigh Chen Sanders knows without a doubt that her mother turned into… Continue reading The Astonishing Color of After by Emily X.R. Pan